شکل را با استفاده از گیره موضوعی Perpendicular و گیره موضوعی Nearest رسم کنید.

8 بازدید
۹ ماه پیش
ویدیوی شکل را با استفاده از گیره موضوعی Perpendicular و گیره موضوعی Nearest رسم کنید. رو دوست داشتین؟ نظرتون رو برای ویدزی ارسال کنید.
ویدیو های مشابه: