شکل را با استفاده از گیره موضوعی Midpointو گیره موضوعی Mid Between 2 Point رسم کنید.

5 بازدید
۹ ماه پیش
ویدیوی شکل را با استفاده از گیره موضوعی Midpointو گیره موضوعی Mid Between 2 Point رسم کنید. رو دوست داشتین؟ نظرتون رو برای ویدزی ارسال کنید.
ویدیو های مشابه: