با فرمان Subtract دو دایره را از همدیگر کم کنید.

4 بازدید
۹ ماه پیش
ویدیوی با فرمان Subtract دو دایره را از همدیگر کم کنید. رو دوست داشتین؟ نظرتون رو برای ویدزی ارسال کنید.
ویدیو های مشابه: