سخنرانی تد : رابرت گوپتا: بینِ موسیقی و پزشکی

3 بازدید
۹ ماه پیش
ویدیوی سخنرانی تد : رابرت گوپتا: بینِ موسیقی و پزشکی رو دوست داشتین؟ نظرتون رو برای ویدزی ارسال کنید.