سخنرانی تد : دیل دورتی: ما سازنده ایم.

6 بازدید
۹ ماه پیش
ویدیوی سخنرانی تد : دیل دورتی: ما سازنده ایم. رو دوست داشتین؟ نظرتون رو برای ویدزی ارسال کنید.