سخنرانی تد : شیکهار کپور: ما همان داستانهایی را که بخود میگوییم هستیم.

6 بازدید
۹ ماه پیش
ویدیوی سخنرانی تد : شیکهار کپور: ما همان داستانهایی را که بخود میگوییم هستیم. رو دوست داشتین؟ نظرتون رو برای ویدزی ارسال کنید.