پاتوسی برابر ذوب آهن هم خوش درخشید

8 بازدید
ازی خوبی بود و هواداران فوق‌العاده بودند. دیدن آنها خوشحال کننده بود و بازیکنان را به خوبی تهییج کردند. فکر می کنم تماشاگران بیشتری نسبت به بازی قبل به ورزشگاه آمده بودند و چه جوی در استادیوم وجود داشت بازهم درخشیدی با یک پاس گل و یک گل دیگر. نظرت در این باره چیست؟ 🔸من در تمرینات تلاش می کنم تا برای هر بازی بهتر شوم هواداران شیفته تو و سبک بازی ات شده اند. فکر می کنی بتوانی این روند را ادامه دهی یا خیر؟ 🔸سخت تلاش می کنم تا در زمین مفید باشم. باقی چیزها تحت کنترل خداست! اما دو بازی اخیر خیلی فوق‌العاده بودی. خودت چنین انتظاری داشتی؟ 🔸چون من کار و تلاش زیادی انجام می دهم. خیلی زیاد. بچه های تیم می دانند که من بیش از اندازه کار می کنم و این به دلیل اعتقادی است که به اهدافم دارم دلیل این بوسه اللهیار چه بود؟ 🔸او دوست من است. بهترین دوست من