فیلم هندی Bharat Ane Nenu 2018 | من بارات با دوبله فارسی

77 بازدید
یک جوان هندی که در خارج تحصیل میکند برای قولی که به مادرش داده به هندوستان باز میگردد. او عهد بسته تا به ملت خود خدمت کند و اوضاع کشور را سر و سامان دهد. او باید ...