موقعیت عالی برای استقلال خوزستان در دقیقه 53

17 بازدید
موقعیت عالی برای استقلال خوزستان که به هدر رفت و در ادامه اعتراض بازیکنان پرسپولیس را که به خطا روی شجاع خلیل زاده اعتقاد داشتند را به همراه داشت
ویدیو های مشابه: