آهنگ زبانم لال با صدای کسری زاهدی

6 بازدید
میگویند میروی با آخرین باران… زبانم لال! ●♪♫ میگویند از دلم دل میکنی آسان، زبانم لال! ●♪♫ من گاهی با خودم در خلوتم ●♪♫ آهسته میگویم مبادا راست باشد حرف این و آن زبانم لال! ●♪♫ میترسم از این راه از درد بی درمان… ●♪♫ تو میروی یک روز، با آخرین باران ●♪♫ در خوب خود دیدم این لحظه را صد بار؛ رفتی و باران زد در آخرین دیدار ●♪♫ اگر رفتی و ماندم؛ در دل طوفانِ خلاصم کن ●♪♫ نفسم رفته دلم تاب ندارد بی عشق آسمان که نور مهتاب ندارد بی عشق ●♪♫ جان من جان تو جان چشمان تو من بریدم به خدا در غم پنهان تو ●♪♫