اهل حرم شام بلا می‌روند || نوحه و سینه زنی افغانی

64 بازدید
عزاداری مهاجرین در تهران - سینه زنی افغانی سید عاشق حسین 2013 محرم 1392