صحنه مشکوک در بازی شهرداری بندرعباس و چوکای تالش

156 بازدید
یک سال پیش
صحنه مشکوک در بازی شهرداری بندرعباس و چوکای تالش که منجر به گل چوکا شد تالشی ها با این گل به لیگ دسته اول صعود کردند