جوجه کشی از اردک - خروج جوجه اردک از تخم | آموزش ساده در خانه

25 بازدید
یک سال پیش
ارسطو ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح ثبت کرده است که زنان یونانی جهت گرم نگه داشتن تخم مرغ ها، آنها را زیر سینه های خود نگه می داشتند. طی جنگ جهانی دوم یک مجله بریتانیایی خبر از اختراع اولین دستگاه جوجه کشی می دهد ، که جزئیات آن شامل یک جعبه چوبی، آب گرم و یک پرده بود، و روش کار آن بدین صورت بود که ابتدا کمی آب گرم درون جعبه ریخته و سپس با قرار دادن یک پارچه با کمی فاصله بر روی آب و گذاشتن تخم ها روی پارچه و بستن محفظه عملیات جوجه کشی شروع می شد.