خلاصه بازی دیدار تیم های پاختاکور و پرسپولیس

274 بازدید
خلاصه بازی دیدار تیم های پاختاکور و پرسپولیس که با حساب 2 بر صفر به نفع پرسپولیس به انجامید